پس تو کجای این روز و شبی؟


تو را در کدام ایستگاه جا گذاشتم من؟


کدام زن عاشق نگاهت شد؟


پشت  لای لای کدام لالایی خوابت گرفت؟


ابر هنوز با پرنده  قصه ها دارد ،


چيزی بگو


چيزی بگو ،‌

من به يک اشاره ات


اين شب را به لبخند آفتاب غرق خجالت می کنم


چيزی بگو

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید