موج ،خسته بر ساحل مرد و
موج بعد،بی هدف بر سنگ خورد

                              دل دل دیوانگی هایم بی صدا،
                              با کف موج آمیخت و
                              به دریا زد دلش....

                          

/ 0 نظر / 11 بازدید