من که يادم هست هنوز

دست هايت را لای موهايت آن روز.

من به يادم هست هنوز

نازنين لبخند شيرينت را آن روز.

من فراموشم نشد،

نامه ها و حرف ها و قصه هايت را،

من به يادم هست هنوز.

حيف که عکس ات،عکس کهنه ايست

روی ميزم کنار آن گلدان ،

تو بدان اما

من تو را ،خوب خوب

يادم هست هنوز.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید