شاید که دیر است

شاید نگاهی هنوز درگیر است

شاید که پوچ است دنیای سرد من

شاید دلت به وسوسه ای زنجیر است

از هرچه بود، زیبایی بی سند به نام تو

از هرچه هست،بی تابی به پای حضور تو

از هرچه ماند، عکسی را به کاغذت سنجاق کن

از هرچه رفت، خاطرت را پاک پاک کن

/ 0 نظر / 5 بازدید