نامه‌ها - چهار

 

سلام

می‌ دانی چه کرد این روزگار؟

درد از آنجا شروع شد که تو اشتباه نوشتی‌ و من خط کشیدم ،

خط قرمز بر مشق شب و اشک شور من.

درد از آنجا شروع شد که من مشق نخواسته بودم ،

مشق غلط که هیچ نخواسته بودم ....

درد از آنجا شروع شد که دیگر وسوسه‌ای به کار نبود .

درد از آن جا شروع شد که خدا تو را دور آفرید و من را هم.

درد از آن جا شروع شد که دیگر دردی نبود و عادت نداشتی‌ .

عادت نداشتی‌ به لب خند به آرامش به بی‌ دردی.

عادت نداشتی‌ به من و تو کنار هم .... درد از آنجا شروع شد

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید