بی تاب می گذرم از کنار شانه های تو

بی شک از بر می کنم صدای نفس هایت ، ترانه های تو

یقین ام شد رمز نگاه ات ،لمس آن دو دست

غزل می شود های های من و

تبر می شود اولین کلام تو

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید