دوباره می نويسم ات

تازه می شوی

بهار می آيد،تو هم جوانه می دهی

                                               دوباره می نويسم ات

                                               نگاه می کنی،اشاره می شوی

                                               من،سر به روی شانه ات

                                               نرم نرم ، ابر می شوی

دوباره می نويسم ات،

بی گذشته می شويم

ساده با يک لب خند،

يار بی بهانه می شويم

 

 

                                                       

/ 0 نظر / 10 بازدید