من خودم با خودم زير باران جای ماندم

من خودم از خودم،

غصه خوردن،

شعر گفتن،

خسته ماندن ،

من خودم از خودم بی بهانه سر سپردن يادگرفتم

من خودم با خودم شعر خواندم وقت رفتن،

من خودم با خودم پرحرارت قصه را صدباره گفتم.

من خودم با خودم وقت رفتن عهد کردم برنگردم ،

من خودم از خودم وقت تنهايی تا هزار

تا بيشتر شمردن را ياد گرفتم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید