نامه‌ها - دوازده

 

 

نمی‌ خواهم ات

این روز‌ها هیچ نمی‌‌خواهم ات

خوب می‌‌شناسی‌‌ام ، به زیبایی‌ ات شک نمی کنم

حتا این روزها که هیچ نمی‌‌خواهم ات.

نمی‌ نویسم تا به آن زیبایی‌ نه من نه تو ، هیچ کس شک نکند.

کاش آن روز اول دیدار راه کج کرده بودیم من یا تو

کاش بعد از آن روز در سرم آن موسیقی‌ عجیب عاشقانه نمی‌‌پیچید

تا همین امروز.

کاش دل تنگ نمی‌‌شدم ، کاش می‌‌رنجیدم ، می‌‌رفتم...

نشد ، روز اول دیدار و بعد‌ها هر وقت و هرجا

زمزمه ی اسم تو بود و عشق تو .

نشد که بعد آن روز‌ها ، بودن‌ها ، رفتن‌ها ، دوباره آمدن‌ها ،

دنیا این یاد را ، خاطره را ،

نمی دانم اسم اش چیست ،

کاش دنیا این نمی‌‌دانم را از من می‌‌گرفت و تمام.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید