وسوسه سرخ است و
رنگ لب هایت

(حسرتی کم رنگ)

حیرت از نجابت فاصله ...

                                                                 
رویا
یعنی تماشا
یعنی من ، یعنی آن روزها
خیابان ها سنگ فرش دست در دست
رفتن ها

                                                                            ..........

(خسته ام از  این سفرها با صدای
                       یک جفت پا.... خسته ام )

                                          .........

رویا یعنی تو .
خط ممتد یک صدا
وسوسه ی پیچش نگاه در نگاه

                               ........

 (دلم این روزها ترجمه ی 
           آشوب ها و فاصله هاست...)

 

رویا یعنی تماشا

لبخندهای بی صدا،
داغ بوسه هایت بی هوا..

رویا یعنی تماشا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید