دل تنگت را می نویسم
نقاشی می کنم
دل تنگت را زنده ام ،
زندگی می کنم
تمام پروانه های خشک
لای دفتر مشقت را
من امروز ،
مهمان لبخنده ی کوچک گل می کنم
با طنابی که هوا را نرم نرم از من می گرفت،
تند تند
تا کجاها تا آسمان تابت می دهم
من تو را امروز مثل یک حادثه آغاز می کنم
من تو را تا ابد تا بی نهایت پرواز می کنم....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید