نامه هايم را بده.

های ستاره

اول ترانه

قاصدک، شب پره ،معشوق

دست نوشته هايم ،

نامه هايم را بده.

 

های تو !

تو تاب موهايت رويای شبانه ام،

های تو لمس دستت آغاز حواس.

های تو ! تو !

نديدن،نبودن،نداشتن مطلق،

نامه هايم،نامه هايم را بده.

های بهار،زيبا،کبوتر

های من به دنبالت

کوچه به کوچه

شهر به شهر.

های لالايی ، نوازش

من مست نبودنت

نامه هايم را بده.

 

هميشه در سفر،

زيباترين گل قالی

ماهی تنگ بهار

های تو خواب خواب آن سوی دنيا

مهتاب         ماه نی       

های تو سالهاست بيست ساله

بی گله،بی شکايت

نامه هايم را بده.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید