باران می‌‌بارد و

غرق می‌‌شوم در خیالِ گودال‌هایِ

کوچکِ پر آبِ

ردِ پاهایت

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید