دنيا شتاب بود و

ما آرام به خواب

 

دنیا به خواب بود و

ما شب زنده دار ...

 

 


/ 0 نظر / 10 بازدید