تنگ است این نفس
                             سرد است این قفس
                                   به کوچ شبانه ام معشوق باش

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید