نامه‌ها - پنج

 

 

ملاقاتی در کار نیست ، این بار دیداری در کار نیست .

این پر پر زدن پروانه پایان ندارد این بار.

این بار من‌ام و این خلوت بی‌ انتها ،

این بار نه نگاهی‌ دل را خواهد لرزاند نه حرفی‌ دلم را خواهد شکست.

این بار دیگر این اسمش سفر نیست،دوری نیست ،

هیچ اسمی با نویدی به زیبایی‌ نیست.

این من و تو که می بینی‌ ، این هیچ که بین ماست ،

اسمش جدایی‌ ست.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید