او به آخر نرسيده تمام شد .

مي تواني آن کتاب و آن خاطره

و آن همه ي ديگر را براي خودت نگه داری

ديگر فرقي ندارد

او يک فصل ييشتر ندارد و

همه زمستان.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید