این کتاب بسته می‌‌شود و

فصل ، فصل آخر است و این هیچ شوخی‌ نیست.

آن مرد  با اسب نمی‌‌آید و

از هیچ کتاب بسته‌ای،

صدای رویا نمی‌‌آید

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید