زن همسايه سگ نگه مي دارد

شب ها هم هزار قفل به در مي زند

 من اما در را باز  مي گذارم شايد

 که نسيم يا شايد

 تو که  راه گم کرده باشي....

/ 0 نظر / 9 بازدید