آسمان را بگو:

بس است خاکستری

چهار فصلش همه پاييز چراست؟

 

                     آسمان را بگو:

                     خسته ام ...

                    مهر را، مهرش کجاست ؟

 

من کجا هستم ؟

اين جا کجاست؟

 

                                   آسمان را بگو:

                                   من بهارم آرزوست

                                   اين همه ابرش، به يک طوفان رهاست.

 

آسمان را بگو:

من ديدم کمانش را در کودکی

سرخ و زرد، رنگ در رنگ...

اين همه سرد و سياهش را چراست؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید