عصاره ی سبز هجرت من
بوی سرد تنهایی می دهد
.... بگذریم

 
امشب هم تمام شد،
.... بگذریم


اشاره بی اشاره این بار
از نو بنویس...
مشق امشب بی اشاره است
از نو
صد بار بنویس:
حسرت چند بخش است؟


نگذریم
مثل همیشه تو تنها بگذر

 

/ 0 نظر / 11 بازدید