نامه‌ها - پانزده

 

 

 از آن‌ اشک هام، دلگیر شدن‌هات ، گوشه ی دلم نشستن هات

از آن‌ همه بی‌ وفایی‌‌هات ، و باز بر من خرده گرفتن هات

از خواستن هام ترسیدن‌هات ، از داد کشیدن‌ها ،

بوسه بر دست و گردن گذاشتن هام

از آن‌ همه پشیمانی‌ها ، پروانه شدن‌ها ،

دیوانه دیوانه به دور خاموشی چرخیدن هام

از آن‌ من و از آن‌ تو ، از آن‌ جوانی ها، حسرت ها، 

رویا‌ها و بلند پروازی ها

از آن‌ همه که بودیم ،

پاهایی سفت بر زمین و دلی‌ خاموش و این یک جمله برای من :

یادش بخیر

 


/ 0 نظر / 13 بازدید