قصه این بار قصه ی همیشه نیست
دست من در دست تو ؟
این هیچ هم ساده نیست
تنگ امسال و دو ماهی،
فال حافظ ـ چشم بستن های متمادی


من برایت شعر می خواندم
این تمام آن چیزی بود
که برایش کنارم ماندی

قصه ی این بار قصه ی همیشه نیست
مرگ این سکوت در من
مثل تنگ امسال و دو ماهی
هیچ هم ساده نیست

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید