جا ماندم من .

قافله ي با تو بودن مدت هاست از اين جا - از من گذشته و

جا ماندم من .

باغ را هزار بار بي برگ و هزار بار پروانه رقصان ديدم ،

مگر چقدر مي گذرد از نبودنت ؟

تقويم بعد تو چرک نويس حادثه هاي نبودنت شد .

زياد ستاره شمردم بي تو .

گمانم قافله ي با تو بودن روزهاست از اين جا گذشته و

من ....

جا ماندم من .

 

 


/ 0 نظر / 7 بازدید