در شناسنامه ات نوشتم :
محل تولد :

 ـ فاصله.

 


متولد روزهای بی شب ،
متولد لحظه های  بی آغاز ،
متولد بی قراری دست هایم،
با توام ! متولد فاصله !


زمین خرد و ناچیز
دانه ی ریز شکر ،
حل می شود در لیوان چای ات .

هر ثانیه ی چشمت،
چشم به راه .
هر لحظه ی دستت را
دیده به راه.

فاصله درد زمین است ،
نه درد من و تو .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید