و تازه اول اين قصه است

که من مانده ام و اين همه خواب بلند

من مانده ام و اين همه رويای ناديده

وتنها حسرت دقيقه ای که ساده ساده از من گذشت

باورم شد ـ اين تازه اول اين قصه است

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید