در دل تکرار می‌‌کنم تو را

بی‌ صدا ، آرام

انگار که رازی‌ سر به مهر ،اسم شب

 

در دل‌ام تکرار می‌‌کنم تو را

با هر قدم‌ که بر می‌‌دارم در خیابان‌های این شهر

کاش فراموش ام نشود آن چه بی‌ دریغ از تو ماند؛

آهنگ زیبای نام ات

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید