فردا نه و همین امروز ، بهترین روز است . دست‌هایت که در دستم نیست و

خیال گرم دست‌هایت که با من است.

فردا نه و امروز، عطرِ خوشِ نفس‌هایت بر بلندی گردنم به یادم هست و

گونه‌هایم که می‌‌سوزند از خیال نوازش‌های بی‌ پایان تو .

فردا نه و امروز، پلک که بر هم می‌‌گذارم تو در خیال‌ام می‌‌خندی و

نرم می‌‌شود وجودم در مشت تو .

فردا نه و همین امروز که روز شعر‌های تکراری است ، بهترین روز است . روزی که

زهر است نبودن ات و زیباست وهمِ بودن ات .

فردا نه و همین امروز بدان که در خیال من، تو زیباترین هستی‌ و

حتا نبودن ات ، ندیدن ات ، این خیال داشتن و نداشتن ات زیباست .

فردا نه و همین امروز ، یک بار دیگر برایِ خاطرِ دلم بخند که فردا روزِ فراموشی است...

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید