گفتم:

 اين لحظه   آن  لحظه كه مي گويند

 "آخر "  نيست ؟

گفت:

 دلگيرنباش

آسمان بالاي سر  آن همه تنهايي ست.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید