دست‌هایت فراموش کرده اند پیچ موها و خم شانه‌هایم را....   من  اما در خیال یک نوازش ات ، آه می‌‌کشم... آب می‌‌شوم...     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
        باران می‌‌بارد و غرق می‌‌شوم در خیالِ گودال‌هایِ کوچکِ پر آبِ ردِ پاهایت        
/ 0 نظر / 18 بازدید
      به هیچ چیز فکر نمی‌‌کنم ، به روز‌هایم که می‌‌روند و تارهای سفید لا به لای موهایم به جا می‌‌گذارند، فکر نمی‌‌کنم   به آن‌ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
      سلام ات را که می‌خوانم میان خط‌های سفید، پلک‌هایم بسته می‌‌شوند بی‌ اختیار در سرم صدای ات می‌‌پیچد و در دل‌ام چشم‌هایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
    باور ات نمی‌‌شود می‌ دانم ، امّا گذشت از من آن روز‌های عاشقی، بی‌ تابی ... بیداری با شور و غرق آرامشِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
    در دل تکرار می‌‌کنم تو را بی‌ صدا ، آرام انگار که رازی‌ سر به مهر ،اسم شب   در دل‌ام تکرار می‌‌کنم تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
6 پست