ماهنی
۱۳۸٧/۳/۱٢
 

 

 

                  تنگ است این نفس
                             سرد است این قفس
                                   به کوچ شبانه ام معشوق باش

 

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]