ماهنی
۱۳۸٦/۱۱/٢٦
 

 

تنگ است دنیا
اشاره کن به بودن ات

دیر است فردا
ستاره شو به امشب ام


خاک میشوی

باد می برد تو را هر کجا که خواست

به گل به باغ

به من به داغ

سلام می دهی

تنگ است دنیا
اشاره کن به بودن ات

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]