ماهنی
۱۳۸٦/۱/٢۱
 

دنيا شتاب بود و

ما آرام به خواب

 

دنیا به خواب بود و

ما شب زنده دار ...

 

 
[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]