ماهنی
۱۳۸٥/۱۱/٢٥
 

کوچه های سردرگم،

 پیاده،چند قدم تا مهتاب،

موسیقی کفش و خیابان،

رقصی ناتمام،

                                      سردش است زمستان،

                                      می لرزد برگ،

دسته ای نرگس،

بر بی التیامی زخم هایت،

به نذر هر سال.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]