ماهنی
۱۳۸٥/٦/۱٠
 

سایه ام تکرار من و
تکرار یعنی درد
                   سایه ام با من آمد و
                   همزاد یعنی هم رنج
کبریت می کشم
شعله که از پیراهنم بالا می آید ،
روشن می شوم.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]