ماهنی
۱۳۸٥/٢/٢٥
 

تمنای چشم من مدام بی جواب
چشم که می بندم ،
هزار لرزش تنم بی حساب

آوازها ازیادم رفته اند
هر چه می خوانم ،
زمزمه ی نام توست

اشک هایم ، سرب داغ گونه هایم.

هزار بار به یک نیت اما  ،
حافظ این روزها، هرچه گفت از تو بود و بس.

 

 
[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]