ماهنی
۱۳۸۳/٤/۱
 

رنگ عوض کردم و

 هزار پوست انداخته ام

حالا الاهه ی تمام نگاههای تو شدم

هزار قصه خواندم و تو فقط چند خوابت برد

حالا ياد گرفته ام چشم در چشمت ،‌ نلرزم

هزار آبادی اين روزها که ميبينی ،

ويرانه ی شبهايی است که برف می باريد و من بودم و من . [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]