ماهنی
۱۳۸٤/۳/۳۱
 

......

صبح از تو طلوع می کند

و

دريا در من به گل می نشيند

 

صبح در تو طلوع می کند.

 

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]