ماهنی
۱۳۸٤/٢/٢٥
 

ببين

تو چه ساده از من می گذری

و

من چه سخت بر جا می مانم.

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]