ماهنی
۱۳۸٤/۱/٢۱
 

 

تو سکوت و

من

حرف به حرف اين کتاب.

 

تو اعجاز خاک و

من

فاتحه ای سياه.

 

تو آرامش و رويا و رنگين کمان،

من اما

غزل نداشتن و دلدادگی.

 

تو پروانه و عطر و آغوش

من

سايه و سياه و تمام.

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]