ماهنی
۱۳۸٤/۱/۱٠
 

 

آغوش تو
نازبالش هزار رویای ندیده ی من
و دست هایم پر از وسوسه ی داشتن ات
من به نگاه بی تکلفت معتادم مرد آرام

آغاز نگاه تو
حادثه ی از دست رفتن من بود
و شروع بودن ات ....
هنوز سر گشتگی اما
         حوالی چشم تو
ناب ترین ترانه ی عاشقانه است

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]