ماهنی
۱۳۸۳/۳/٢٧
 

 

تمام آن چيزی که اسمش تنهايی من بود ،

اين روزها در دستهای توست ،

تو مانده ای و دو تنهايی.[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]