ماهنی
۱۳۸۳/۳/٢٠
 

 

دير آمدم ،

نه اينکه حالا ديگر وقتش نيست

فقط خواستم بدانی ،

کاش زودتر آمده بودم....

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]