ماهنی
۱۳۸۳/۳/۱٩
 

 

حالا که فکر می کنم  

فاصله بيماری سخت زمين است

نه دوری از تو[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]