ماهنی
۱۳٩٠/۳/۳٠
 

 

 

چهار دیوار سفید،

این خانه - این شهر ،

روز و شب ام ،بی تو زیباست

نگاه ات که در یادم نیست،

هوایت که از دل گریخت ،

نبودن ات،ندیدن ات ،

روز و روزگارم  بی تو زیباست

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]