ماهنی
۱۳۸۳/۳/۱٦
 

من باز هم اين جا هستم ،

شهرزاد قصه های بلند

برای خواب های پر هذيان کوتاه تو

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]