ماهنی
۱۳٩٠/٧/٢٦
 

 

 

 

 

باران می‌‌بارد و

غرق می‌‌شوم در خیالِ گودال‌هایِ

کوچکِ پر آبِ

ردِ پاهایت

 

 

 

 ۱۳٩٠/٧/۳
 

 

 

 

به هیچ چیز فکر نمی‌‌کنم ،

به روز‌هایم که می‌‌روند و

تارهای سفید لا به لای موهایم به جا می‌‌گذارند،

فکر نمی‌‌کنم

 

به آن‌ها که نیستند ، ندارم ، نبودند...

به داشتن‌ها و نداشتن‌هایم فکر نمی‌‌کنم

 

ذهن‌ام پر از خیال لحظه ایست که در آغوش ات زمان ایستاد و

از آن لحظه،

به هیچ چیز فکر نمی‌‌کنم

 

 

 

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]